Paski Temperaturowe THERMAX

Paski Temperaturowe
Paski Temperaturowe

10-PUNKTOWY

 • NIEODWRACALNE WSKAŹNIKI TEMPERATURY 10-PUNKTOWE THERMAX
 • EKONOMICZNE I ŁATWE W UŻYCIU
 • NATYCHMIASTOWA REAKCJA
 • TRWAŁY ZAPIS NAJWYŻSZEJ OSIĄGNIĘTEJ TEMPERATURY
 • ODPORNE NA DZIAŁANIE OLEJU, WODY I PARY WODNEJ
 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI Paski Temperaturowe
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C
  160°C DO 280°C JEST +/- (1%+)

ZAKRES

A B C D
40 77 132 188
42 82 138 193
44 88 143 199
46 93 149 204
49 99 154 210
54 104 160 216
60 110 166 224
62 116 171 232
65 121 177 241
71 127 182 249
Paski Temperaturowe

8-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI Paski Temperaturowe
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C

ZAKRES

A B C D E
37 71 116 160 204
40 77 121 166 210
43 82 127 171 216
46 88 132 177 224
49 93 138 182 232
54 99 143 188 241
60 104 149 193 249
65 110 154 199 254
260
Paski Temperaturowe

6-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI Paski Temperaturowe
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C

ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8
29 44 65 99 132 166 199 241
33 46 71 104 138 171 204 249
34 49 77 110 143 177 210 254
37 54 82 116 149 182 216 260
40 60 88 121 154 188 224 280
42 62 93 127 160 193 232 290

Paski Temperaturowe

5-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI Paski Temperaturowe
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C

ZAKRES

A B C D E F G H I S
37 49 77 104 132 160 188 216 249 29
40 54 82 110 138 166 193 224 254 33
42 60 88 116 143 171 199 232 260 34
44 65 93 121 149 177 204 241 280 37
46 71 99 127 154 182 210 249 290 40

Paski Temperaturowe

5-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI Paski Temperaturowe
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C

ZAKRES

A B C D E F G H
40 60 88 116 143 171 199 232
43 65 93 121 149 177 204 241
46 71 99 127 154 182 210 249
49 77 104 132 160 188 216 254
54 82 110 138 166 193 224 260
Paski Temperaturowe

4-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C
  160°C DO 280°C

ZAKRES

A B C D E F G H I J
37 60 82 104 127 149 171 193 216 249
44 65 88 110 132 154 177 199 224 260
49 71 93 116 138 160 182 204 232 280
54 77 99 121 143 166 188 241 290
 paski temperaurowe

4-PUNKTOWY MINI

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C
  160°C DO 280°C

ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 49 71 93 116 138 160 182 204
42 54 77 99 121 143 166 188 210
44 60 82 104 127 149 171 193 216
46 65 88 110 132 154 177 199 224
Paski Temperaturowe

3-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C
  160°C DO 280°C JEST +/- (1%+)

ZAKRES

A B C D E F G H I J K L M N O S
37 44 54 71 88 104 121 138 154 171 188 204 224 249 260 29
40 46 60 77 93 110 127 143 160 177 193 210 232 254 280 33
42 49 65 82 99 116 132 149 166 182 199 216 241 260 290 34

Paski Temperaturowe

1-PUNKTOWY

 • TOLERANCJA DOKŁADNOŚCI
  29°C DO 99°C JEST +/- 1°C
  100°C DO 154°C JEST +/- 1.5°C
  160°C DO 280°C

ZAKRES

29 33 34 37 40 42 43 44 46 49
54 60 62 71 77 82 88 93 99 104
110 116 121 127 132 138 143 149 154 160
166 171 177 182 188 193 199 204 210 216
224 232 241 249 254 260 280 290

 

 

THERMAX

LCKOLOR

Facebook