FARBY TERMOCHROMOWE

FARBY TERMOCHROMOWE

Farby Termochromowe są to specjalistyczne barwniki które reagują na zmiany temperatury. Kolor traci barwę blednie lub się zmieniaja pod wpływem jej różnic Proces zaczyna się przed dotarciem temperatury progowej i kompletnie zanika parę stopni po jej przekroczeniu. Przykładowo niebieski o temperaturze zmiany 31 C zaczyna blednąć 3-5 C przed raturą 31°C kompletnie znika w temperaturze 35-36°C.

Firm LCKOLOR jest dystrybutorem Farb Temochromowych

FARBY TERMOCHROMOWEFARBY TERMOCHROMOWE

 

 

 

FARBY TERMOCHROMOWEFARBY TERMOCHROMOWE

 

 

 

 

 

FARBY TERMOCHROMOWE

( CIEPŁOCZUŁA FARBA )

ABY OBEJRZEĆ PREZENTACJE

 

 

 

Materiały Farby termochromowe należą do grupy materiałów inteligentnych zmieniających kolor. Substancje te wykazują własność termochromizmu, czyli zdolność do odwracalnej zmiany kolorów, pod wpływem zmiany temperatury od ok. -15 do +250°C (z możliwością obustronnego poszerzenia tych granic). Każda substancja termochromowa powinna być przechowywana w suchym i ciemnym miejscu.

Zastosowanie Farby  termochromowe znajdują :

– czujniki temperatury;
– wskaźniki zużycia baterii,
– elementy przyrządów do sprawdzania bezpieczników;
– powłoki na kubki do kawy;
– termostaty do żelazek;
– farby i atramenty;
– powłoki na czajniki

Rodzaje układów termochromowych

Hydrożel – barwnik wskaźnikowy ? jest układem termochromowym dzięki oddziaływaniom występującym pomiędzy matrycą polimeru a wprowadzonym barwnikiem wskaźnikowym. Zmiany struktury tego układu prowadzą do zjawiska termochromizmu.

Leukobarwnik – wywoływacz – rozpuszczalnik- termochromizm w takich układach występuje dzięki tworzeniu się kompleksów leukobarwnik -? wywoływacz w odwracalnej, równowagowej reakcji redoks, która jest wynikiem oddziaływań pomiędzy powstałym kompleksem a rozpuszczalnikiem. Oddziaływania te powstają podczas procesów topnienia lub krystalizacji.

W celu uzyskania termochromowych materiałów polimerowych, wprowadza się odpowiedni rodzaj układu do termoczułych plastików na drodze mieszania ich z reaktywnymi monomerami.

Aby uniknąć niepożądanych reakcji układu leukobarwnik – wywoływacz – rozpuszczalnik
z monomerem, należy przeprowadzić tzw. mikroinkapsulację układu termochromowego. Prowadzi się ją dyspergując substancję termochromową w wodzie, a następnie modyfikuje się jej powierzchnię melaminą lub żywicą epoksydową.

Podstawowe grupy związków termochromowych:

– spiropirany,

– zasady Shiffa,

– diantrony.

THERMOSTAR ? WATER BASED TEXTILE SCREEN INK 1460

 

Funkcjonalność : Odwracalna Farba Termochromowa

Numer Produktu : 1460

Rewizja : 02

Ostatnia korekta : 15/04/2015

 

OPIS

THERMOSTAR? wodna  farba  do sitodruku dla materiałów tekstylnych  takich jak bawełna i wełna dostarczana jest  jako układ dwóch składników, który jest łatwy w użyciu co  pozwala na elastyczne zastosowanie i  optymalizację wyglądu drukowanego artykułu. Farba ta dostępna jest w wersji wolnej od Bisfenolu A

 

Zastosowanie

Wodna farba do sitodruku dla materiałów tekstylnych  nadaje się do procesu drukowania na maszynie płaskiej   Podobnie jak w przypadku wszystkich farb termochromowych  efekt drukowania zależy od kilku czynników takich jak podłoże , czas suszenia, temperatura oraz rozmiar sita. Farba ta daje matowe wykończenie po wydrukowaniu.

 

Własności Produktu

 

Przyczepność

Adhezja farby zależy od własności powierzchni wybranych podłoży. Z powodu szerokiego asortymentu podłoży zalecane jest aby farba został w pełni oceniona przed jakimkolwiek użyciem komercyjnym.

 

Odporność na ścieranie.

Farba  wykazuje wysoką odporność na suszenie i moczenie jak też  odporna jest  na pranie ręczne jeśli stosowana zgodnie z zaleceniami. Drukowane artykuły nie mogą być prane w pralkach automatycznych ponieważ tracą częściowo swoje własności termochromowe.

 

Dodoatkowe Właśności Produktu

Zawartość Pigmentu (%) w gotowej farbie 24     ? 1.5
Rozmiar Pigmentu (?m) 90% mniej niż 6 mikronów
Zawartość cząstek Stałych (%)? 42    ? 3.0
Rozpuszczalnik Woda
Lepkość spoiwa (cps)? >5000

? AMB50 Analizator Zawartości Wilgoci

? Zmieszana farba mierzona na LVT Brookfield Viscometer @ 25°C / 77°F

 

Odporność na Światło

Farby termochromowesą z naturypodatne na uszkodzeniawywołane promieniowaniem UV

Zalecane są do stosowania w aplikacjach, w których będą minimalne narażenie na promieniowanie UV. Gdzie to konieczne należy stosować odpowiedni lakier ochronny UV aby spowolnić degradację spowodowaną promieniowaniem  UV
Odpornośc naświatło dostarczanych kolorów  THERMOSTAR? są następujące*:

Zielony 1

Czerwony, Pomarańczowy i Karmazynowy 1-2

Żółty, Niebieski, Purpurowy 2

*Ocena pomiaru  według skali niebieskiej wełny (BWS)

 

Zalecane Parametry Drukowania

 

Konfiguracja Sitodruku

Optymalna konfiguracja sitodruku  zależy od wielu czynników , z których  najważniejszym jest pożądana nieprzezroczystość oraz intensywność koloru końcowego produktu.

Wyższa teoretyczna masa filmu  zwiększy intensywność koloru produktu kiedy jest  całkowite pokrycie  kolorem a także jeśli poziom  resztkowego  koloru jest powyżej punktu klarowania .

Poniższe zalecenia sa punktami wyjściowymi  , które  pomagają operatorom pras znaleźć idealne drukowanie

  Aktywowany poniżej 20°c

Pomiar Europejski/USA

Aktywowany powyżej 20°c

Pomiar Europejski/USA

Maksymal. Rozmiar Sita 50T / 195 50T / 195
Minimalny Rozmiar Sita 120T / 379 120T / 379

 

Nie należy pozostawiać farby na sicie ponieważ spowoduje to wysuszenie farby  co  wpłynie na rozdzielczość drukowania  co za tym idzie jego jakość

 

Rozcieńczanie

Farba dostarczana jest gotowa do drukowania , Nie powinnw być rozcieńczana . Jeśli to konieczne można dodać 5% wody

 

Suszenie/Utwardzanie

Farba powinnw być utwardzana w 130 0C przez 3 minuty. Dodatek substancji  sieciujących takich jak azyrydyna lub karbodiimidy redukują temperaturę siciowania . Rekomendowane jest jednak wczesaniejsze przeprowadzenie  testu

 

Rekomendacje dotyczące czyszczenia

Sita należy myć wodą  Wymagany jest silny strumień wody aby usunąc wszystkie pozostałości farby. Środki czyszczące na bazie glikolu mogą zniszczyć właściwości farby Screens can be cleaned with water.

 

Instrukacja mieszania:

Rekomendewone proporcje mieszania : jedna część zawiesiny Termochromowej do jednej części spoiwa . Większa ilość spoiwa zredukuje intensywność koloru. Mieszadło mechaniczne lub podobne urządzenie nadaje się do efektywnego mieszania. Nigdy nie należy używać kulek lub  młynów kulowych

 

Przechowywanie

Farba wodna do sitodruku do materiałów tekstylnych THERMOSTAR? jest dwuskładnikowa . Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty aby uniknąć wysychania farby.Należy unikać kontaktu farby z rozpuszczalnikami, promieniowaniem UV oraz przechowywać w temperaturze niższej niż 25°C / 77°F . Nie zamrażać .

Okres przechowywania nie zmieszanej farby                      6 miesięcy