Author

Your search for nimda returned 2 results.


Komunikat z dnia 24 lipca 2013 r.

Komunikat z dnia 24 lipca 2013 r. dotyczący przechowywania w podmiotach leczniczych preparatów szczepionkowych z zachowaniem ? łańcuch chłodniczy ? Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina o następujących zasadach właściwego postępowania ze szczepionkami w podmiotach leczniczych: odbiór preparatów szczepionkowych z Powiatowej ...

Read More


Quote Format Post

? Ladies and gentlemen, can I please have your attention. I've just been handed an urgent and horrifying news story. I need all of you, to stop what you're doing and listen. ? - Ron Burgundy

Read More